Hazerswoude-dorp, April 2022, KNX cursus

Medio April heb ik de cursus KNX mogen afronden. Wij mogen ons nu KNX Partner noemen en wij zijn ook als professional op de KNX website te vinden. Kijk op onze site onder het kopje diensten wat KNX voor u kan betekenen.